Previous
Next

Sáng tạo

CREATIVE

Chuyên nghiệp

PROFESSIONAL

Trách nhiệm

RESPOSIBLE

ISESR

Viện nghiên cứu Kinh tế Xã hội và Phát triển bền vững

Giới thiệu chung về Viện, sử dụng “Viện nghiên cứu Kinh tế Xã hội và Phát triển bền vững (INSTITUTE FOR SOCIAL ECONOMIC AND SUSTAINABLE RESEARCH – ISESR) là tổ chức khoa học công nghệ độc lập được thành lập theo pháp luật Việt Nam. ISESR được thành lập với hai trọng tâm chính, nghiên cứu tổng thể các vấn đề về phát triển kinh tế – xã hội, đặt trọng tâm vào phát triển bền vững và tổ chức tư vấn, cung cấp các giải pháp phát triển bền vững kinh tế – xã hội cho quốc gia, khu vực và địa phương.

Các nghiên cứu khoa học tại ISESR được thực hiện độc lập bởi các nhà khoa học cơ hữu tại viện, kết hợp với mạng lưới chuyên gia trong và ngoài nước, nhằm cung cấp nền tảng cơ sở lý luận và bằng chứng thực nghiệm liên quan tới phát triển bền vững kinh tế xã hội. Chất lượng các công trình được thể hiện thông qua việc công bố trên các tạp chí uy tín trên thế giới và trong nước, cũng như các đề tài khoa học các cấp, đề án nghiên cứu được nghiệm thu thành công.

Với cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng dựa trên nền tảng khoa học, kết hợp với kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ cơ hữu hiện đang công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư – cơ quan chủ quản về Chiến lược phát triển Kinh tế – xã hội cũng như chiến lược phát triển bền vững Quốc gia và mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, các tổ chức trong và ngoài nước, ISESR cung cấp hệ thống giải pháp phát triển kinh tế xã hội bền vững cho các đối tác khu vực công ở tất cả các cấp, quận/huyện, tỉnh và quốc gia.

Các chương trình, đề tài nghiên cứu mới được cập nhật liên tục

Các chương trình, đề tài nghiên cứu mới được cập nhật liên tục

Nhân sự

Thông tin về Thành viên cơ hữu, Cộng tác viên và cựu sinh viên của viện

TS. NGUYỄN DUY TÙNG
TS. Hoàng Ngọc Phong
ThS. ĐẶNG THÙY NHUNG
ThS. PHẠM HOÀNG BẢO NGA
ThS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH
ThS. TRẦN HOÀNG MINH